Hva gjør Kiwanis ?

Kiwanis konsentrerer sin innsats på områder i lokalsamfunnet der stat og kommune av ulike grunner ikke kan gi den nødvendige menneskelige og økonomiske støtte.Kiwanis har prioritert sin innsats slik;

  • hjelp til barn, spesielt funksjonshemmede.
  • samarbeide og assistanse til eldre som er alene eller ved syke/aldershjem.
  • hjelp til spesielt trengende grupper nasjonalt og internationalt. Oppmuntring til international forståelse og samarbeid.
I korthet,Kiwanis arbeider for at dem vi søker å hjelpe, skal få det bedre og i størst mulig grad en meningsfylt tilværelse.